FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

सूचना संशोधन सम्बन्धमा

यस गाउँपालिका द्वारा मिति २०७५-०९-०६ गतेको सिरक खरिद सम्बन्धि सूचनामा १५ दिने सुचना हुनुपर्नेमा भुलबस छुट हुन गएको हुँदा सो सूचना १५ दिने भएको जानकारी गराईन्छ ।

Pages