FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

कन्सुलर प्रमाणित

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नियमानुसार
आवश्यक कागजातहरु: 
  1. प्रमाणित  गर्नुपर्ने कागज
  2. नागरिकता को प्रतिलिपि