FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.ब. २०७५|७६ को आम्दानी खर्चको विवरण

७६/७७ 09/01/2019 - 13:14 PDF icon IMG_0004.pdf

आ.ब. २०७५|७६ को आय व्यय विवरण

७६/७७ 09/01/2019 - 13:09 PDF icon IMG_0003.pdf

ओमसतिया गाँउपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६

७६/७७ 07/22/2019 - 14:04 PDF icon IMG_0001.pdf

ओमसतिया गाउँपालिकाको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७६|७७

७६/७७ 07/14/2019 - 12:52 PDF icon नीति.pdf

खर्चको फाँटवारी(गाउँपालिका पुँजीगत)

७५/७६ 03/27/2019 - 11:45 PDF icon 1117.pdf

वित्तीय समानीकरण पुँजीगत खर्चको फाँटवारी

७५/७६ 03/27/2019 - 11:40 PDF icon IMG_0006.pdf

आ.ब. २०७५|०७६ को स्वीकृत करका दररेट विवरण

७५/७६ 08/11/2018 - 11:07 PDF icon दररेट बिबरण Rate list for ०७५।०७६ Anusuchi - Final (1).pdf

आ. ब. २०७५|२०७६ को बजेट

७५/७६ 07/19/2018 - 16:33 PDF icon बजेट २०७५-२०७६.pdf

२०७४ चैत्र महिनासम्मको खर्चको फाँटवारी गाउँपालिका आन्तरिक (पुंजीगत)

७४/७५ 05/21/2018 - 12:11 PDF icon IMG_0011.pdf

२०७४ चैत्र महिनासम्मको खर्चको फाँटवारी गाउँपालिका आन्तरिक (चालु)

७४/७५ 05/21/2018 - 12:10 PDF icon IMG_0010.pdf

Pages