FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
राजु नेपाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ujarlapen@gmail.com ९८५७०१७६१०
होमनाथ पौड्याल लेखा अधिकृत 9841787777
कृष्ण प्रसाद शर्मा स्वास्थ्य सह संयोजक स्वास्थ्य
रबिलाल पाण्डेय लेखापाल लेखा rabilpandey@gmail.com ९८५७०४६०४३
बलराम श्रेष्ठ ना.सु प्रशासन
सुबोध राज भट्टराई प्रा. स. (कृषि) कृषि ९८४७५४६७७०
अभिषेक ज्ञवाली सव इन्जिनियर प्राबिधिक aryangyawali41@gmail.com ९८६७७१०७३७
लक्ष्मण खत्री अ. सव. ईन्जिनियर प्राबिधिक ९८५७०१०२१३
डिला राना स. म. बि. नि. महिला तथा बालबालिका dil2rana70@gmail.com ९८४१७६५४७६
प्रतिमा जी.सी. ना.प. स्वा. प्र. (पशु)