FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
टेकराज आचार्य "राजिब" प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत npaction@gmail.com 9857017683
राजु नेपाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ujarlapen@gmail.com ९८५७०१७६१०
होमनाथ पौड्याल लेखा अधिकृत 9841787777
रमेश बश्याल लेखा अधिकृत ९८५७०१७६८१
कृष्ण प्रसाद शर्मा स्वास्थ्य सह संयोजक स्वास्थ्य
लवकुश चाई ईन्जिनियर प्राबिधिक ९८०७४९६९३७
रबिलाल पाण्डेय लेखापाल लेखा rabilpandey@gmail.com ९८५७०४६०४३
खगेन्द्र ढुंगाना ना.सु प्रशासन ९८५७०२६६०८
बलराम श्रेष्ठ ना.सु प्रशासन
सुबोध राज भट्टराई प्रा. स. (कृषि) कृषि ९८४७५४६७७०
अभिषेक ज्ञवाली सव इन्जिनियर प्राबिधिक aryangyawali41@gmail.com ९८६७७१०७३७
लक्ष्मण खत्री अ. सव. ईन्जिनियर प्राबिधिक ९८५७०१०२१३
सन्तोष भुसाल सव इन्जिनियर 9857012458
तुलसा बश्याल सव इन्जिनियर 9857042964
डिला राना स. म. बि. नि. महिला तथा बालबालिका dil2rana70@gmail.com ९८४१७६५४७६
प्रतिमा जी.सी. ना.प. स्वा. प्र. (पशु)
लोकनाथ कोईराला खा. पा. स. टे. प्रशासन ९८६५०३५२९९
मन्जु भट्टराई सामाजिक परिचालिका प्रशासन ९८४७०८८७३७