FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

प्रस्ताबपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ (सात) दिने सूचना

७६/७७ 03/15/2020 - 15:58 PDF icon aasaye.pdf

सिंचाई व्यवस्थापन र हेन्डपाइप जडान कार्यको लागि आवश्यक सामग्री खरिद सम्बन्धि शिलबन्दि दरभाउ पत्र सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 03/09/2020 - 15:08 PDF icon thekka.pdf

शिलबन्दी बोलपत्र/दरभाउ पत्रको आह्वानको सुचना

७६/७७ 02/07/2020 - 11:45 PDF icon 1234.pdf

कम्प्युटर,प्रिन्टर तथा सूचना प्रबिधि सम्बन्धि उपकरणहरुको बोलपत्र स्वीकृत आशयको सूचना

७६/७७ 01/03/2020 - 11:48 PDF icon bolpatra.pdf

बोलपत्र स्वीकृति आशयको संसोधित सूचना

७६/७७ 12/15/2019 - 15:36 PDF icon 2415.pdf

बोलपत्र स्वीकृति आशयको सूचना

७६/७७ 12/04/2019 - 11:46 PDF icon New Doc 2019-12-09 11.45.33.pdf

Touching Teacher पाठ्यपुस्तक सामग्री खरिदको दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 11/27/2019 - 12:09

कम्प्युटर तथा विभिन्न उपकरणहरुको खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र सूचना

७६/७७ 11/27/2019 - 11:19 PDF icon 2019-11-28_121350.pdf

गाउँपालिका अपुरो भवन निर्माणको शिलबन्दी दरभाउ-पत्र सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 11/18/2019 - 11:43 PDF icon suchana .pdf

लेखा परिक्षकहरुलाई सुची दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 09/06/2019 - 13:40

Pages