सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

युरिया र डी ए पी मल आपूर्तिकर्ताहरुलाई सुचना

७५/७६ 05/15/2019 - 14:49 PDF icon IMG_0003.pdf

आ.ब.२०७५|७६ को ढुंगा,गिटी,बालुवा,ग्राभेल उत्खनन गरि बिक्रि गर्ने कार्यको बोलपत्र आब्हान सम्बन्धि सूचना(पुन: प्रकाशित)

७५/७६ 04/17/2019 - 09:59

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 04/08/2019 - 10:33

दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 04/01/2019 - 11:03 PDF icon सूचना.pdf

ठेक्का रद्द गरिएको जानकारी सम्बन्धमा

७५/७६ 03/31/2019 - 10:57 PDF icon 1234.pdf

आ.ब.२०७५|७६ को ढुंगा,गिटी,बालुवा,ग्राभेल उत्खनन गरि बिक्रि गर्ने कार्यको बोलपत्र आब्हान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 03/12/2019 - 11:38 PDF icon IMG_0002.pdf

औषधि तथा औषधिजन्य सामानहरु खरिद सम्बन्धि दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना(बिस्तृत)

७५/७६ 02/27/2019 - 11:33 PDF icon सूचना .pdf

औषधि तथा औषधिजन्य सामानहरु खरिद सम्बन्धि दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 02/27/2019 - 10:29

निर्माण कार्यगर्ने बारेको दरभाउपत्र सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 02/04/2019 - 11:51

सामान सप्लाई सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 01/23/2019 - 13:13

Pages