FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धमा

केन्द्रीय पंजीकरण बिभाग द्वारा माग भै आएअनुसार  मिति २०७४-०१-०१ देखि मिति २०७४ चैत्र मसान्तसम्मको घटना दर्ता विवरण तत्कालै (मिति २०७५-०५-१८ सम्ममा) गाउँपालिकामा बुझाउन जानकारी गराईन्छ।

आर्थिक वर्ष: