FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आ.ब २०७९/८० को प्रथम चौमासिक खर्च विवरण ७९/८० कार्तिक आय 12/04/2022 - 16:08 PDF icon खर्च विवरण.pdf
आ.व. २०७८/७९ आय व्ययको विवरण ७८/७९ चैत्र आय 04/08/2022 - 11:16 PDF icon विवरण (4).pdf
संघिय सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रमको खर्चको फाँटवारी ७५/७६ फाल्गुन व्यय 03/27/2019 - 11:39 PDF icon IMG_0005.pdf
सामाजिक सुरक्षा खर्चको फाँटवारी ७५/७६ फाल्गुन व्यय 03/27/2019 - 11:37 PDF icon IMG_0004.pdf
२०७५ फाल्गुन सम्मको खर्चको फाँटवारी(गरिब संग बिशेश्वर कार्यक्रम ) ७५/७६ फाल्गुन व्यय 03/27/2019 - 11:36 PDF icon IMG_0003.pdf
२०७५ फाल्गुन महिनाको आम्दानी विवरण ७५/७६ फाल्गुन आय 03/27/2019 - 11:32 PDF icon IMG_0002.pdf
२०७५ फाल्गुन महिनाको खर्चको फाँटवारी ७५/७६ फाल्गुन व्यय 03/27/2019 - 11:31 PDF icon IMG_0001.pdf
२०७४ चैत्र महिनाको खर्चको फाँटवारी (शिक्षा बिभाग ) ७४/७५ कार्तिक व्यय 05/21/2018 - 12:04 PDF icon IMG_0009.pdf
२०७४ चैत्र महिनाको खर्चको फाँटवारी (LGCDP- सेवा तथा परामर्श ) ७४/७५ चैत्र व्यय 05/21/2018 - 12:00 PDF icon IMG_0008.pdf
२०७४ चैत्र महिनाको खर्चको फाँटवारी (LGCDP- मेसिनरी तथा औजार) ७४/७५ चैत्र व्यय 05/21/2018 - 11:56 PDF icon IMG_0007.pdf

Pages