FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आसयको ७ दिने सूचना !

८०/८१ 04/12/2024 - 15:28

विद्युतिय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको ७ दिने सूचना ।

८०/८१ 04/03/2024 - 15:30 PDF icon CamScanner 04-01-2024 13.05.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धी सूचना !

८०/८१ 04/01/2024 - 15:58

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ दिने सूचना !

८०/८१ 03/21/2024 - 11:15 PDF icon 7day_20240321_0001.pdf

ठेक्का न. SQ/ORM/WORK/03/080-81 को E-Bidding सम्बन्धि सुचना

८०/८१ 03/14/2024 - 14:50 PDF icon CamScanner 03-12-2024 13.07.pdf

ठेक्का न. SQ/ORM/WORKS/02/2080-81 को विधुतीय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको ७ (सात) दिने सूचना ।

८०/८१ 03/05/2024 - 22:44 PDF icon CamScanner 03-05-2024 12.12.pdf

ठेक्का न. NCB/ORM/WORKS/08/2080-81 को विधुतीय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको ७ (सात) दिने सूचना ।

८०/८१ 02/26/2024 - 11:45

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशयको ७ दिने सूचना !

८०/८१ 02/07/2024 - 16:38 PDF icon आसय_20240207_0001.pdf

Notice: Request For Proposal (RFP) of Cook Training.

८०/८१ 02/07/2024 - 13:13 PDF icon TOR training_20240207_0001.pdf, PDF icon purposal form_20240207_0001.pdf, PDF icon enssure cook notice_20240207_0001.pdf

ठेक्का न. NCB/ORM/WORK/07/2080-81 को सम्झौता गर्न आउने बारे

८०/८१ 02/01/2024 - 14:52

सिलबन्दी कोटेसन माग सम्वन्धी सूचना !

८०/८१ 01/10/2024 - 12:23

विद्धुतिय बोलपत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना !

८०/८१ 01/07/2024 - 14:04 PDF icon bids notice1_20240107_0001.pdf

ठेक्का न. NCB/ORM/WORK/05/2080-81 को सम्झौता गर्न आउने बारे

८०/८१ 12/28/2023 - 15:08

ठेक्का न. NCB/ORM/WORK/04/2080-81 को सम्झौता गर्न आउने बारे

८०/८१ 12/28/2023 - 15:07

ठेक्का न.NCB/ORM/WORK/05/2080-81 को बोलपत्र स्विकृत गर्ने आसयको ७ दिने सूचना !

८०/८१ 12/19/2023 - 14:19 PDF icon आशयकोसुचना.pdf

Pages