FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

हाट बजार ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धि सुचना

७८/७९ 09/20/2021 - 13:41

E-Bidding सम्बन्धि सुचना

७८/७९ 09/16/2021 - 16:26

ORM/GOODS/AG-04/078-079 को सुचना

७८/७९ 09/12/2021 - 14:29

E-Bidding सम्बन्धि सुचना

७८/७९ 09/06/2021 - 15:34

गहु को बिउ खरिदका लागि शिलबन्दी बोलपत्र सम्बन्धि सुचना

७८/७९ 08/30/2021 - 19:15 PDF icon गहु को बिउ खरिदका लागि शिलबन्दी बोलपत्र सम्बन्धि सुचना.pdf

E-Bidding सम्बन्धि सुचना

७८/७९ 08/26/2021 - 15:43

सुचना न. ORM/GOODS/14/076/77 को सिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृति गर्ने आशयको ७ (सात) दिने सुचना

७७/७८ 05/23/2021 - 14:34

सुचना न. ORM/WORK/13/076/77 को विधुतीय बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको ७ (सात) दिने सुचना

७७/७८ 05/23/2021 - 14:33

सुचना न. ORM/WORK/12/076/77 को विधुतीय बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको ७ (सात) दिने सुचना

७७/७८ 05/23/2021 - 14:32

विधुतीय बोलपत्र स्वीकृति गर्ने आशयको ७ (सात) दिने सुचना

७७/७८ 05/20/2021 - 15:42

Pages