FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

दर भाउ स्वीकृति गर्ने आशयको ७ (सात) दिने सुचना

७८/७९ 06/21/2022 - 14:12

(ORM/GOODS/21/078/79 ) सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ (सात) दिने सुचना

७८/७९ 05/17/2022 - 13:01

(ORM/WORK/19/078/79 ) विधुतीय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ (सात) दिने सुचना

७८/७९ 04/07/2022 - 16:18 PDF icon बिधुतिय बोलपत्र स्वीकृती गर्ने आशयको ७ दिने सुचना.pdf

(ORM/WORK/18/078/79 ) विधुतीय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ (सात) दिने सुचना

७८/७९ 04/07/2022 - 16:16 PDF icon बिधुतिय बोलपत्र स्वीकृती गर्ने आशयको सुचना.pdf

ठेक्का न. ORM/WORK/18/078/79 को प्राधिक प्रस्ताब को मुल्यांकन सम्बन्धमा

७८/७९ 03/26/2022 - 09:07 PDF icon प्राधिक प्रस्ताब को मुल्यांकन सम्बन्धमा.pdf

(ORM/WORK/16/078/79 ) विधुतीय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ (सात) दिने सुचना

७८/७९ 03/26/2022 - 09:02 PDF icon बिधुतिय बोल पत्र स्वीकृति गर्ने आशयको ७ दिने सुचना-2.pdf

(ORM/WORK/15/078/79 ) विधुतीय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ (सात) दिने सुचना

७८/७९ 03/26/2022 - 09:01 PDF icon बिधुतिय बोल पत्र स्वीकृति गर्ने आशयको ७ दिने सुचना-1.pdf

ठेक्का न. ORM/WORK/14/078/79 को सम्झौता गर्न आउने बारे

७८/७९ 02/21/2022 - 11:59

ठेक्का न. ORM/WORK/13/078/79 को सम्झौता गर्न आउने बारे

७८/७९ 02/21/2022 - 11:58

(ORM/WORK/14/078/79 ) विधुतीय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ (सात) दिने सुचना

७८/७९ 02/08/2022 - 16:09

(ORM/WORK/13/078/79 ) विधुतीय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ (सात) दिने सुचना

७८/७९ 02/08/2022 - 16:08

ठेक्का न. ORM/WORK/17/078/79 को E-Bidding सम्बन्धि सुचना

७८/७९ 02/07/2022 - 20:15 PDF icon IMG_0001.pdf

ठेक्का न. ORM/WORK/16/078/79 को E-Bidding सम्बन्धि सुचना

७८/७९ 01/13/2022 - 16:01

ठेक्का न. ORM/WORK/15/078/79 को E-Bidding सम्बन्धि सुचना

७८/७९ 01/11/2022 - 16:02

ORM/WORK/12/078/79 ठेक्का सम्जौता गर्न आउने बारे

७८/७९ 01/07/2022 - 12:45

Pages