FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

(ORM/WORK/01/079/80 ) विधुतीय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ (सात) दिने सुचना

७९/८० 12/07/2022 - 10:57

दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धमा सार्बजनिक सूचना

७९/८० 12/06/2022 - 11:22

क्याटलग / ब्रोसर सपिंग बिधिबाट पिकअप खरदि सम्बन्धि शिलबन्दी प्रस्ताव आहवनको सुचना

७८/७९ 11/27/2022 - 15:03 PDF icon specifiction.pdf

(ORM/WORK/02/079/80 ) विधुतीय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ (सात) दिने सुचना

७९/८० 11/24/2022 - 15:42

ठेक्का न. NCB/ORM/WORK/1/079/80 को E-Bidding सम्बन्धि दोश्रो पटक प्रकाशित सुचना

७९/८० 11/13/2022 - 11:14

ठेक्का न. ORM/GOODS/HEALTH/02/079/80 शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ (सात) दिने सुचना

७९/८० 10/20/2022 - 15:39 PDF icon Image (213).pdf

ठेक्का न. ORM/GOODS/AG-01/079-080 को शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ (सात) दिने सुचना

७९/८० 10/17/2022 - 15:41 PDF icon Image (210).pdf

ठेक्का न. NCB/ORM/WORK/03/079/80 को E-Bidding सम्बन्धि सुचना

७९/८० 10/17/2022 - 11:49 PDF icon Image (204).pdf

ठेक्का न. NCB/ORM/WORK/02/079/80 को E-Bidding सम्बन्धि सुचना

७९/८० 10/14/2022 - 12:06 PDF icon Image (200).pdf

ठेक्का न. NCB/ORM/WORK/1/079/80 को E-Bidding सम्बन्धि सुचना

७९/८० 10/11/2022 - 10:32

गहुँको बिउ खरिदको लागि शिलबन्दी बोलपत्र सम्बन्धि सुचना

७९/८० 09/11/2022 - 14:56 PDF icon Image (56).pdf

हाटबजार ठेक्का बन्दोवस्त स्वीकृत गर्ने आशयको ७ (सात) दिने सुचना |

७९/८० 08/24/2022 - 18:21

हाट बजार ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धि सूचना

७९/८० 07/27/2022 - 10:52

दर भाउ स्वीकृति गर्ने आशयको ७ (सात) दिने सुचना

७८/७९ 06/21/2022 - 14:12

(ORM/GOODS/21/078/79 ) सिलबन्दी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ (सात) दिने सुचना

७८/७९ 05/17/2022 - 13:01

Pages