FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

E-Bidding सम्बन्धि सुचना

७७/७८ 09/14/2020 - 16:53

बोलपत्र स्वीकृति आशयको सात (७) दिने सूचना

७६/७७ 07/13/2020 - 13:36 PDF icon suchana.pdf

बोलपत्र स्वीकृती आशयको ७ दिने सूचना

७६/७७ 07/07/2020 - 17:38

बोलपत्र स्वीकृति आशयको सात (७) दिने सूचना

७६/७७ 07/07/2020 - 14:54

बोलपत्र स्वीकृती आशयको ७ दिने सूचना

७६/७७ 07/05/2020 - 17:45

बोलपत्र स्वीकृति आशयको सात (७) दिने सूचना

७६/७७ 07/05/2020 - 12:08 PDF icon 111.pdf

बोलपत्र स्वीकृती आशयको ७ दिने सूचना

७६/७७ 07/03/2020 - 16:54

बोलपत्र स्वीकृती आशयको ७ दिने सूचना

७६/७७ 07/02/2020 - 18:28

बोलपत्र स्वीकृती आशयको ७ दिने सूचना

७६/७७ 06/30/2020 - 19:41

ओमसतिया-६ का विभिन्न पोखरीहरुको ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धि १५ दिने शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हान सम्बन्धि सूचना

७६/७७ 06/15/2020 - 12:12 PDF icon 2020-06-15_121314.pdf

Pages