FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना

८०/८१ 09/27/2023 - 11:30 PDF icon CamScanner 09-26-2023 14.31.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना ।

८०/८१ 09/25/2023 - 16:08

गहुँको विउ खरिदको लागि बोलपत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना !

८०/८१ 09/25/2023 - 10:41

विज्ञापन कर सम्वन्धि ठेक्का स्वीकृत आसयको ७ दिने सूचना ।

८०/८१ 07/18/2023 - 12:05

ठूटिपिपल हाटबजार ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको ७ दिने सूचना ।

७९/८० 07/07/2023 - 13:14

विज्ञापन करको शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्वन्धी सूचना !

७९/८० 06/28/2023 - 11:55

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको ७ दिने सूचना ।

७९/८० 06/26/2023 - 15:34

औषधी खरिद सम्वन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको १५ दिने सूचना !

७९/८० 06/08/2023 - 12:51

हाट बजार ठेक्का सम्वन्धी सूचना ।

७९/८० 06/06/2023 - 10:53

विद्धुतीय बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको ७ दिन् सूचना ।

७९/८० 05/30/2023 - 16:31

फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यको लागि शिलवन्दी बोलपत्र आव्हान सम्वन्धी सूचना ।

७९/८० 05/23/2023 - 11:33

Invitation for Bids for the construction of boundary in ORM.

७९/८० 04/27/2023 - 11:33 PDF icon bid notice1_20230427_0001.pdf

बोलपत्र स्विकृत गर्ने आशय सम्वन्धी ७ दिने सूचना ।

७९/८० 04/25/2023 - 15:14 PDF icon आसय_20230425_0001.pdf

सम्झौता गर्न आउने सूचना ।

७९/८० 04/12/2023 - 16:26 PDF icon सूचना _20230412_0001.pdf

क्याटलग/ब्रोसर सपिङ्ग विधिबाट एम्वुलेन्स खरिद सम्वन्धी ७ दिने सूचना ।

७९/८० 04/12/2023 - 12:23 PDF icon ambulance_20230412_0001.pdf

Pages