FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ठेक्का न. ORM/WORK/16/078/79 को E-Bidding सम्बन्धि सुचना

७८/७९ 01/13/2022 - 16:01

ठेक्का न. ORM/WORK/15/078/79 को E-Bidding सम्बन्धि सुचना

७८/७९ 01/11/2022 - 16:02

ORM/WORK/12/078/79 ठेक्का सम्जौता गर्न आउने बारे

७८/७९ 01/07/2022 - 12:45

ORM/WORK/11/078/79 ठेक्का सम्जौता गर्न आउने बारे

७८/७९ 01/07/2022 - 12:44

(ORM/WORK/12/078/79 ) विधुतीय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ (सात) दिने सुचना

७८/७९ 01/03/2022 - 12:15

(ORM/WORK/11/078/79 ) विधुतीय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ (सात) दिने सुचना

७८/७९ 01/02/2022 - 16:18

E-Bidding सम्बन्धि सुचना

७८/७९ 12/07/2021 - 15:38 PDF icon suchana.pdf

Invitation for Seal Quotation

७८/७९ 11/24/2021 - 16:19 PDF icon lnvitation for Sealed Quotations.pdf

(ORM/GOODS/10/078/79 ) विधुतीय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ (सात) दिने सुचना

७८/७९ 11/19/2021 - 13:52

(ORM/WORK/09/078/79 ) विधुतीय बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको ७ (सात) दिने सुचना

७८/७९ 11/17/2021 - 13:47

Pages