FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.ब. ७८|७९ को लागि "ओमसतिया गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७८"

७८/७९ 08/16/2021 - 12:40 PDF icon विनियोजन ऐन २०७८.pdf

आ.ब. ७८|७९ को लागि "ओमसतिया गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८"

७८/७९ 08/16/2021 - 12:39 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf

आ.ब २०७८/७९ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 07/28/2021 - 19:34 PDF icon आ.ब २०७९ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आ.ब. ७७|७८ को लागि "ओमसतिया गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७७"

७६/७७ 07/05/2020 - 12:14 PDF icon Biniyojan Yain.pdf

आ.ब. ७७|७८ को लागि "ओमसतिया गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७"

७६/७७ 07/05/2020 - 12:12 PDF icon Aarthik yain.pdf

आ.ब. ७७|७८ को बजेट

७६/७७ 06/25/2020 - 18:23 PDF icon २०७७-७८ बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

आ.ब २०७७|७८ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 06/21/2020 - 11:15 PDF icon Niti Karyakram 2077-78.pdf

आ.ब. २०७५|७६ को आम्दानी खर्चको विवरण

७६/७७ 09/01/2019 - 13:14 PDF icon IMG_0004.pdf

आ.ब. २०७५|७६ को आय व्यय विवरण

७६/७७ 09/01/2019 - 13:09 PDF icon IMG_0003.pdf

ओमसतिया गाँउपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६

७६/७७ 07/22/2019 - 14:04 PDF icon IMG_0001.pdf

Pages