FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०८०/०८१ को नीति कार्यक्रम र बजेट

८०/८१ 07/04/2023 - 15:28 PDF icon budget speech 2080-081.pdf, PDF icon ओमसतिया गाउँपालिकाको २०८०-८१ को नीति कार्यक्रम.pdf

वार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम पुस्तिका २०७९/०८०

७९/८० 01/18/2023 - 11:46 PDF icon वजेट पुस्तिका २०७९/०८०

ओमसतिया गाउँपालिकाको आ.ब. २०७९/८० को बिनियोजन एन, २०७९

७८/७९ 06/29/2022 - 13:39 PDF icon आ.ब. २०७९८० को बिनियोजन एन, २०७९.pdf

ओमसतिया गाउँपालिकाको आर्थिक ऐेन, 2079-80

७८/७९ 06/29/2022 - 13:38 PDF icon आर्थिक ऐेन, 2079-80.pdf

आ.ब २०७९/८० को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७८/७९ 06/22/2022 - 17:48 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम १.pdf

आ.ब. ७८|७९ को लागि "ओमसतिया गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन २०७८"

७८/७९ 08/16/2021 - 12:40 PDF icon विनियोजन ऐन २०७८.pdf

आ.ब. ७८|७९ को लागि "ओमसतिया गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८"

७८/७९ 08/16/2021 - 12:39 PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf

आ.ब २०७८/७९ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 07/28/2021 - 19:34 PDF icon आ.ब २०७९ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम.pdf

आ.ब. ७७|७८ को लागि "ओमसतिया गाउँपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७७"

७६/७७ 07/05/2020 - 12:14 PDF icon Biniyojan Yain.pdf

आ.ब. ७७|७८ को लागि "ओमसतिया गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७७"

७६/७७ 07/05/2020 - 12:12 PDF icon Aarthik yain.pdf

आ.ब. ७७|७८ को बजेट

७६/७७ 06/25/2020 - 18:23 PDF icon २०७७-७८ बजेट तथा कार्यक्रम.pdf

आ.ब २०७७|७८ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 06/21/2020 - 11:15 PDF icon Niti Karyakram 2077-78.pdf

आ.ब. २०७५|७६ को आम्दानी खर्चको विवरण

७६/७७ 09/01/2019 - 13:14 PDF icon IMG_0004.pdf

आ.ब. २०७५|७६ को आय व्यय विवरण

७६/७७ 09/01/2019 - 13:09 PDF icon IMG_0003.pdf

ओमसतिया गाँउपालिकाको विनियोजन ऐन २०७६

७६/७७ 07/22/2019 - 14:04 PDF icon IMG_0001.pdf

Pages