FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

का पा बैठकको निर्णय मिति २०७९-०९-१९

७९/८० 02/06/2023 - 15:28 PDF icon decision19_20230206_0001.pdf

मिति २०७९/०९/१७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 01/04/2023 - 12:28 PDF icon कार्यपालिका बैठक.pdf

मिति २०७९/०९/०७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 12/27/2022 - 13:21 PDF icon कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

मिति २०७९/०७/१८ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 11/06/2022 - 12:36 PDF icon कार्यपालिका बैठक निर्णय.pdf

मिति २०७९/०६/०७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 10/11/2022 - 12:17 PDF icon कार्यपालिका बैठक निर्णय.pdf

मिति २०७९/०४/२५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८/७९ 08/11/2022 - 11:29 PDF icon कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

मिति २०७९/०३/३१ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८/७९ 07/18/2022 - 11:56 PDF icon निर्णय २०७९-३-३१.pdf

मिति २०७९/०३/२५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८/७९ 07/11/2022 - 14:05 PDF icon निर्णय २०७९-३-२५.pdf

मिति २०७९/०३/०९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८/७९ 06/23/2022 - 15:07 PDF icon कार्यपालिका बैठक निर्णय (1).pdf

मिति २०७९/०३/०५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८/७९ 06/20/2022 - 10:52

मिति २०७९/०३/०१ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८/७९ 06/16/2022 - 11:53

मिति २०७९/०२/२७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८/७९ 06/13/2022 - 11:57 PDF icon कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु.pdf

मिति २०७९/०२/२३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८/७९ 06/07/2022 - 12:48 PDF icon कार्यपालिका बैठकको निर्णय .pdf

मिति २०७८/१२/१० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८/७९ 03/24/2022 - 13:42 PDF icon कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

मिति २०७६-०५-३० गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 09/19/2019 - 15:20 PDF icon karyapalika.pdf

Pages