FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७८/१२/१० गातेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८/७९ 03/24/2022 - 13:42 PDF icon कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

मिति २०७६-०५-३० गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 09/19/2019 - 15:20 PDF icon karyapalika.pdf

मिति २०७६-०५-१२ गते को ओमसतिया गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णय हरु

७६/७७ 09/12/2019 - 10:51

मिति २०७५-०७-२६ गते ओमसतिया गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट भएका निर्णयहरु

७५/७६ 11/12/2018 - 14:44 PDF icon 7-26.pdf

मिति २०७५-०७-२० गते ओमसतिया गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट भएका निर्णयहरु

७५/७६ 11/06/2018 - 14:41 PDF icon 7-20.pdf

मिति २०७५-०६-२८ गते ओमसतिया गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट भएका निर्णयहरु

७५/७६ 10/24/2018 - 14:38 PDF icon 6-28.pdf

मिति २०७५-०५-२४ को कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 09/11/2018 - 12:29 PDF icon IMG_0002.pdf

मिति २०७५-०५-१४ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 09/11/2018 - 12:27 PDF icon IMG_0001.pdf

ओमसतिया गाउँकार्यपालिका का निर्णयहरु

७५/७६ 08/20/2018 - 13:03 PDF icon IMG_0003.pdf