FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ओमसतिया गाउँपालिकाको भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ ७८/७९ 06/13/2022 - 14:32 PDF icon ओमसतिया गाउँपालिकाको भवन निर्माण मापदण्ड २०७५.pdf
स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७८ ७८/७९ 06/13/2022 - 14:26 PDF icon स्वास्थ्य सेवा ऐन.pdf
ओमसतिया गा.पा को पशु बिमा कार्यक्रम संचालन तथा बिमा प्रिमियम मा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७६ ७८/७९ 06/13/2022 - 13:25 PDF icon पशु बिमा कार्यक्रम संचालन तथा बिमा प्रिमियम मा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७६.pdf
ओमसतिया गाउँपालिका उपभोक्ता समिति गठन परिचालन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ ७८/७९ 06/13/2022 - 13:25 PDF icon ओमसतिया गाउँपालिका उपभोक्ता समिति गठन परिचालन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ .pdf
ओमसतिया गाउँपालिका कृषि फर्म दर्ता कृषक समुह गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ ७८/७९ 06/13/2022 - 13:24 PDF icon ओमसतिया गाउँपालिका कृषि फर्म दर्ता कृषक समुह गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ .pdf
ओमसतिया गाउँपालिका कृषि संचालन कार्यन्वयन कार्यविधि २०७६ ७८/७९ 06/13/2022 - 13:18 PDF icon ओमसतिया गाउँपालिका कृषि संचालन कार्यन्वयन कार्यविधि २०७६ .pdf
ओमसतिया गाउँपालिका गाउँकार्यपालिका कार्य बिभाजन नियामवाली २०७४ ७८/७९ 06/13/2022 - 13:17 PDF icon ओमसतिया गाउँपालिका गाउँकार्यपालिका कार्य बिभाजन नियामवाली २०७४ .pdf
ओमसतिया गाउँपालिका गाउँकार्यपालिका कार्यसम्पादन नियामावली २०७४ ७८/७९ 06/13/2022 - 13:16 PDF icon ओमसतिया गाउँपालिका गाउँकार्यपालिका कार्यसम्पादन नियामावली २०७४ .pdf

Pages