FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिकाको निर्णय मिति २०७९/११/२८

७९/८० 03/14/2023 - 14:50 PDF icon बैठक ११-२८_20230314_0001.pdf

मिति २०७९ फागुन १२ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 02/26/2023 - 11:55 PDF icon 11-12_20230226_0001.pdf

मिति २०७९/११/०४ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 02/22/2023 - 10:37

का.पा. बैठकको निर्णय मिति २०७९ माघ २६ गते ।

७९/८० 02/12/2023 - 16:43 PDF icon मिति २०७९ माघ २६ गते ।

कार्यपालिका बैठकको निर्णय (मिति २०७९ माघ २३ गते)

७९/८० 02/07/2023 - 11:48 PDF icon कार्यपालिका बैठकको निर्णय

का पा बैठकको निर्णय मिति २०७९-०९-१९

७९/८० 02/06/2023 - 15:28 PDF icon decision19_20230206_0001.pdf

मिति २०७९/०९/१७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 01/04/2023 - 12:28 PDF icon कार्यपालिका बैठक.pdf

मिति २०७९/०९/०७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 12/27/2022 - 13:21 PDF icon कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

मिति २०७९/०७/१८ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 11/06/2022 - 12:36 PDF icon कार्यपालिका बैठक निर्णय.pdf

मिति २०७९/०६/०७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 10/11/2022 - 12:17 PDF icon कार्यपालिका बैठक निर्णय.pdf

मिति २०७९/०४/२५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८/७९ 08/11/2022 - 11:29 PDF icon कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

मिति २०७९/०३/३१ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८/७९ 07/18/2022 - 11:56 PDF icon निर्णय २०७९-३-३१.pdf

मिति २०७९/०३/२५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८/७९ 07/11/2022 - 14:05 PDF icon निर्णय २०७९-३-२५.pdf

मिति २०७९/०३/०९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८/७९ 06/23/2022 - 15:07 PDF icon कार्यपालिका बैठक निर्णय (1).pdf

मिति २०७९/०३/०५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८/७९ 06/20/2022 - 10:52

Pages