FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७९/०७/१८ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 11/06/2022 - 12:36 PDF icon कार्यपालिका बैठक निर्णय.pdf

मिति २०७९/०६/०७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९/८० 10/11/2022 - 12:17 PDF icon कार्यपालिका बैठक निर्णय.pdf

मिति २०७९/०४/२५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८/७९ 08/11/2022 - 11:29 PDF icon कार्यपालिका बैठकको निर्णय.pdf

मिति २०७९/०३/३१ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८/७९ 07/18/2022 - 11:56 PDF icon निर्णय २०७९-३-३१.pdf

मिति २०७९/०३/२५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८/७९ 07/11/2022 - 14:05 PDF icon निर्णय २०७९-३-२५.pdf

मिति २०७९/०३/०९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८/७९ 06/23/2022 - 15:07 PDF icon कार्यपालिका बैठक निर्णय (1).pdf

मिति २०७९/०३/०५ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८/७९ 06/20/2022 - 10:52

मिति २०७९/०३/०१ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८/७९ 06/16/2022 - 11:53

मिति २०७९/०२/२७ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८/७९ 06/13/2022 - 11:57 PDF icon कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरु.pdf

मिति २०७९/०२/२३ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८/७९ 06/07/2022 - 12:48 PDF icon कार्यपालिका बैठकको निर्णय .pdf

मिति २०७८/१२/१० गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७८/७९ 03/24/2022 - 13:42 PDF icon कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf

मिति २०७६-०५-३० गतेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 09/19/2019 - 15:20 PDF icon karyapalika.pdf

मिति २०७६-०५-१२ गते को ओमसतिया गाउँ कार्यपालिका बैठकका निर्णय हरु

७६/७७ 09/12/2019 - 10:51

मिति २०७५-०७-२६ गते ओमसतिया गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट भएका निर्णयहरु

७५/७६ 11/12/2018 - 14:44 PDF icon 7-26.pdf

मिति २०७५-०७-२० गते ओमसतिया गाउँ कार्यपालिकाको बैठकबाट भएका निर्णयहरु

७५/७६ 11/06/2018 - 14:41 PDF icon 7-20.pdf

Pages