FAQs Complain Problems

LED TV बिद्यालयलाई हस्तान्तरण

सामुदायिक बिद्यालयहरुको पठनपाठन सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत यस गाउँपालिका अन्तर्गतका  १६ वटा सामुदायिक बिद्यालयहरुलाई LED TV हस्तान्तरण गर्दै शिक्षा अधिकृत हरि प्रसाद पोखरेल तथा खरिदार संजय कुमार यादब

आर्थिक वर्ष: