FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ओमसतिया गाउँपालिका कृषि फर्म दर्ता कृषक समुह गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ ७८/७९ 06/13/2022 - 13:24 PDF icon ओमसतिया गाउँपालिका कृषि फर्म दर्ता कृषक समुह गठन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ .pdf
ओमसतिया गाउँपालिका कृषि संचालन कार्यन्वयन कार्यविधि २०७६ ७८/७९ 06/13/2022 - 13:18 PDF icon ओमसतिया गाउँपालिका कृषि संचालन कार्यन्वयन कार्यविधि २०७६ .pdf
ओमसतिया गाउँपालिका गाउँकार्यपालिका कार्य बिभाजन नियामवाली २०७४ ७८/७९ 06/13/2022 - 13:17 PDF icon ओमसतिया गाउँपालिका गाउँकार्यपालिका कार्य बिभाजन नियामवाली २०७४ .pdf
ओमसतिया गाउँपालिका गाउँकार्यपालिका कार्यसम्पादन नियामावली २०७४ ७८/७९ 06/13/2022 - 13:16 PDF icon ओमसतिया गाउँपालिका गाउँकार्यपालिका कार्यसम्पादन नियामावली २०७४ .pdf
ओमसतिया गाउँपालिका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४ ७८/७९ 06/13/2022 - 13:16 PDF icon ओमसतिया गाउँपालिका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४.pdf
ओमसतिया गाउँपालिका बिधालय अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ ७८/७९ 06/13/2022 - 13:15 PDF icon ओमसतिया गाउँपालिका बिधालय अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ .pdf
ओमसतिया गाउँपालिका भ्यागुते चरचरे खोरते पि.पि. आर स्वाईन फिवर नियन्त्रण कार्यक्रम कार्यान्वयन २०७६ ७८/७९ 06/13/2022 - 13:14 PDF icon भ्यागुते चरचरे खोरते पि.पि. आर स्वाईन फिवर नियन्त्रण कार्यक्रम कार्यान्वयन २०७६.pdf
ओमसतिया गाउँपालिका माछा उत्पादन प्रबर्धन कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७६ ७८/७९ 06/13/2022 - 13:12 PDF icon ओमसतिया गाउँपालिका माछा उत्पादन प्रबर्धन कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७६.pdf

Pages