FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ओमसतिया गाउँपालिका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४ ७८/७९ 06/13/2022 - 13:16 PDF icon ओमसतिया गाउँपालिका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४.pdf
ओमसतिया गाउँपालिका बिधालय अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ ७८/७९ 06/13/2022 - 13:15 PDF icon ओमसतिया गाउँपालिका बिधालय अनुदान व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ .pdf
ओमसतिया गाउँपालिका भ्यागुते चरचरे खोरते पि.पि. आर स्वाईन फिवर नियन्त्रण कार्यक्रम कार्यान्वयन २०७६ ७८/७९ 06/13/2022 - 13:14 PDF icon भ्यागुते चरचरे खोरते पि.पि. आर स्वाईन फिवर नियन्त्रण कार्यक्रम कार्यान्वयन २०७६.pdf
ओमसतिया गाउँपालिका माछा उत्पादन प्रबर्धन कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७६ ७८/७९ 06/13/2022 - 13:12 PDF icon ओमसतिया गाउँपालिका माछा उत्पादन प्रबर्धन कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि २०७६.pdf
ओमसतिया गाउँपालिका विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको बिधेयक २०७५ ७८/७९ 06/13/2022 - 13:11 PDF icon ओमसतिया गाउँपालिका विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको बिधेयक २०७५ .pdf
ओमसतिया गाउँपालिका व्यवसाय दर्ता एन २०७६ ७८/७९ 06/13/2022 - 13:11 PDF icon ओमसतिया गाउँपालिका व्यवसाय दर्ता एन २०७६ .pdf
ओमसतिया गाउँपालिका व्यवसायिक गई भैसी बंगुर बाख्रा पंक्षी तथा मत्स्य फर्म दर्ता कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६ ७८/७९ 06/13/2022 - 13:10 PDF icon व्यवसायिक गई भैसी बंगुर बाख्रा पंक्षी तथा मत्स्य फर्म दर्ता कार्यान्वयन कार्यविधि २०७६.pdf
ओमसतिया गाउँपालिका स्थानीय बिकाश कोष संचालन कार्यबिधि एेन २०७५ ७८/७९ 06/13/2022 - 13:09 PDF icon ओमसतिया गाउँपालिका स्थानीय बिकाश कोष संचालन कार्यबिधि एेन २०७५ .pdf

Pages