FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मध्यम अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्रमा आधारित सामाजिक शुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७६ ७८/७९ 03/28/2022 - 16:30 PDF icon परिचय पत्रमा आधारित सामाजिक शुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७६.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि २०७५ ७८/७९ 03/28/2022 - 16:28 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि २०७५.pdf
ओमसतिया गाउँपालिका प्रोत्साहन भत्ता निर्देशिका २०७७ ७८/७९ 03/28/2022 - 16:25 PDF icon ओमसतिया गाउँपालिका प्रोत्साहन भत्ता निर्देशिका २०७७.pdf
स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 03/28/2022 - 16:23 PDF icon स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
बालिका संरक्षण कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि, २०७४ ७८/७९ 03/28/2022 - 16:20 PDF icon बालिका संरक्षण कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि, २०७४.pdf
माछा उत्पादन प्रर्वधन कार्यक्रम कार्यान्यन कार्यविधि, २०७६ ७८/७९ 03/28/2022 - 16:16 PDF icon माछा उत्पादन प्रर्वधन कार्यक्रम कार्यान्यन कार्यविधि , २०७६.pdf
पशु विमा कार्यक्रम संञ्चालन तथा विमा प्रिमियम मा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७६ ७८/७९ 03/28/2022 - 16:13 PDF icon पशु विमा कार्यक्रम संञ्चालन तथा विमा प्रिमियम मा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि२०७६.pdf
व्यवसायीक गाई,भैसी,बंगुर,बाख्रा, पंक्षी फार्म दर्ता तथा संचालन निर्देशीका,२०७६ ७८/७९ 03/28/2022 - 16:11 PDF icon व्यवसायीक गाई,भैसी,बंगुर,बाख्रा, पंक्षी फार्म दर्ता तथा संचालन निर्देशीका,२०७६.pdf

Pages