FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली , २०७४ ७८/७९ 03/28/2022 - 11:51 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf
गाउँ/नगर/जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७८/७९ 03/28/2022 - 11:46 PDF icon गाउँ-नगर-जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
सहकारी नियमावली २०७७ ७८/७९ 02/24/2022 - 12:37 PDF icon सहकारी नियमावली २०७७.pdf
ओमसतिया गाउँपालिकाको करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 12/24/2018 - 14:14 PDF icon ओमसतिया गाउँपालिकाको करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf
ओमसतिया बिनियोजन ऐन ७५/७६ 08/24/2018 - 11:15 PDF icon बिनियोजन ऐन.pdf
ओमसतिया आर्थिक ऐन ७५/७६ 08/24/2018 - 11:14 PDF icon आर्थिकऐन.pdf
ओमसतिया गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ ७४/७५ 07/01/2018 - 15:52 PDF icon स्थानीय तह सहकारी ऐन.pdf
ओमसतिया गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ७४/७५ 07/01/2018 - 13:00 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि.pdf

Pages