FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
"ओमसतिया गॉउपालिका कृषि सञ्जाल कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७६" ७८/७९ 03/28/2022 - 16:10 PDF icon ओमसतिया गॉउपालिका कृषि सञ्जाल कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७६.pdf
भ्यागुते,चरचरे,खोरेत,पि.पि आर,स्वाईन फिवर नियन्त्रण कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७६ ७८/७९ 03/28/2022 - 16:08 PDF icon पि.पि आर,स्वाईन फिवर नियन्त्रण कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७६.pdf
ओमसतिया गाउँपालिका कृषि फार्म दर्ता, कृषक समुह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६ ७८/७९ 03/28/2022 - 12:16 PDF icon ओमसतिया गाउँपालिका कृषि फार्म दर्ता, कृषक समुह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६.pdf
ओमसतिया गाउँपालिकाको भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ ७८/७९ 03/28/2022 - 12:03 PDF icon ओमसतिया गाउँपालिकाको भवन निर्माण मापदण्ड २०७५.pdf
गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली , २०७४ ७८/७९ 03/28/2022 - 11:51 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४.pdf
गाउँ/नगर/जिल्ला सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ ७८/७९ 03/28/2022 - 11:46 PDF icon गाउँ-नगर-जिल्ला सभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
सहकारी नियमावली २०७७ ७८/७९ 02/24/2022 - 12:37 PDF icon सहकारी नियमावली २०७७.pdf
ओमसतिया गाउँपालिकाको करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 12/24/2018 - 14:14 PDF icon ओमसतिया गाउँपालिकाको करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५.pdf

Pages