FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बालिका संरक्षण कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि, २०७४ ७८/७९ 03/28/2022 - 16:20 PDF icon बालिका संरक्षण कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि, २०७४.pdf
माछा उत्पादन प्रर्वधन कार्यक्रम कार्यान्यन कार्यविधि, २०७६ ७८/७९ 03/28/2022 - 16:16 PDF icon माछा उत्पादन प्रर्वधन कार्यक्रम कार्यान्यन कार्यविधि , २०७६.pdf
पशु विमा कार्यक्रम संञ्चालन तथा विमा प्रिमियम मा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७६ ७८/७९ 03/28/2022 - 16:13 PDF icon पशु विमा कार्यक्रम संञ्चालन तथा विमा प्रिमियम मा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि२०७६.pdf
व्यवसायीक गाई,भैसी,बंगुर,बाख्रा, पंक्षी फार्म दर्ता तथा संचालन निर्देशीका,२०७६ ७८/७९ 03/28/2022 - 16:11 PDF icon व्यवसायीक गाई,भैसी,बंगुर,बाख्रा, पंक्षी फार्म दर्ता तथा संचालन निर्देशीका,२०७६.pdf
"ओमसतिया गॉउपालिका कृषि सञ्जाल कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७६" ७८/७९ 03/28/2022 - 16:10 PDF icon ओमसतिया गॉउपालिका कृषि सञ्जाल कार्यान्वयन कार्यविधि,२०७६.pdf
भ्यागुते,चरचरे,खोरेत,पि.पि आर,स्वाईन फिवर नियन्त्रण कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७६ ७८/७९ 03/28/2022 - 16:08 PDF icon पि.पि आर,स्वाईन फिवर नियन्त्रण कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यविधि, २०७६.pdf
ओमसतिया गाउँपालिका कृषि फार्म दर्ता, कृषक समुह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६ ७८/७९ 03/28/2022 - 12:16 PDF icon ओमसतिया गाउँपालिका कृषि फार्म दर्ता, कृषक समुह गठन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६.pdf
ओमसतिया गाउँपालिकाको भवन निर्माण मापदण्ड २०७५ ७८/७९ 03/28/2022 - 12:03 PDF icon ओमसतिया गाउँपालिकाको भवन निर्माण मापदण्ड २०७५.pdf

Pages